Podczas projektu dzieci wykonywały eksperymenty: przelewały wodę, rozpuszczały w niej różne substancje, a także sprawdzały, jak rozpuszcza się cukier w zimnej, a jak w ciepłej wodzie oraz na ile mieszanie pomaga w rozpuszczaniu.