Piątek był w naszej grupie dniem zabaw badawczych. Ich celem było poznanie właściwości soli, obserwowanie zmian oraz stawianie hipotez: co może się wydarzyć i dlaczego?

Dzieci rozpuszczały sól w wodzie, barwiły ją za pomocą kredy i barwników powstałych z bibuły.

W najbliższych dniach będziemy obserwować powstające kryształki soli.