Podczas realizacji tematu „Dzielny strażak” Wesołe Misie wykonywały zabawę zwiększającą pojemność płuc pt. „Tańczące płomienie”. Było przy tym dużo radości.