Serdeczne Misie w zeszłym tygodniu w piątek wybrały się do Szreniawy i brały udział w lekcji muzealnej dotyczącej pracy na roli. Dzieci dowiedziały się jak wygląda praca rolnika dawniej i dziś – oglądały pierwsze maszyny i narzędzia rolnicze oraz poznały Jak powstały pola użytkowe? Jak powstaje chleb, masło i miód? Serdecznie Misie miały też okazję zobaczyć pierwsze piece chlebowe oraz różne rodzaje uli i samoloty używane w rolnictwie. Na zakończenie miały okazję własnoręcznie karmić zwierzęta ( owce i kozy) w zagrodzie co było dla dzieci największą atrakcją wycieczki, wykonać pracę plastyczną oraz bawić się na placu zabaw.