Słonecznie za oknem, więc powoli wkraczamy w wiosenne tematy.

Omówiliśmy na przykładzie obrazków tematycznych I wiersza Doroty Rozwens ,,Gdy wiosna przybędzie” oznaki wiosny widoczne w otoczeniu.

Rozkodowywaliśmy także wiosenne , literowe obrazki oraz liczyliśmy krople deszczu zraszające pierwsze wiosenne kwiaty. Rozmawialiśmy również o kolejnej wartości, jaką jest wytrwałość na podstawie opowiadania Maciejki Mazan: ,,Mama Nikoli i wytrwałość”. Dzieci opowiadały na przykładzie własnych doświadczeń, w czym udało im się być wytrwałymi. Przede wszystkim powiedzieliśmy sobie, że nieraz nawet jeśli jest się bardzo wytrwałym nie zawsze można pewne bariery przeskoczyć.

Jedni osiągają sukces wcześniej, inni znacznie później.

Nie należy się jednak zrażać gdy coś nam nie wychodzi, a nasze starania prędzej czy później zostaną nagrodzone.