Pracowite Misie zapoznały się z interpretacją przysłowia ,, W marcu jak w garncu”. Wymieniły składniki marcowej pogody , uczyły się piosenki,, Marzec czarodziej” oraz tworzyły pracę plastyczno- techniczną ilustrującą to znane polskie przysłowie.