Tematem minionego tygodnia była marcowa pogoda. Dzieci poznały przysłowie „W marcu jak w garncu” i dowiedziały się, co to oznacza.