Szanowni Państwo, rodzice dzieci 6- letnich,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700, z późn. zm.), do końca kwietnia zostaną Państwu wydane informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje będą wydawane w zaklejonych kopertach podczas przyprowadzania/odbierania przez Państwa swoich dzieci.

Pozdrawiam serdecznie,

Beata Krakowska