Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
niech od dzisiaj radość gości,
lodów, ciastek i słodyczy
tego Tobie „Misiaczki” życzą.