Tydzień bez zabawek pobudził naszą wyobraźnię i fantazję, każde z nas miało możliwość wykazania się, podzielenia swoimi pomysłami, nauczyliśmy się współdziałania. Rozbudziliśmy w sobie chęć tworzenia. Zobaczyliśmy, że do zabawy można wykorzystać wszystko, to co znajduje się wokół nas.