-Zakładamy hodowlę kryształów,;-robimy chmury deszczowe;-robimy wulkan;tworzymy cuda z role