Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim nowe tematy kompleksowe:
I tydzień: „Skarby jesieni”- wartość ZDROWIE
II tydzień: „Kolorowa jesień”
III, IV tydzień: projekt- „Gospodarstwo- wiejska zagroda”
Będziemy się uczyć, że dbanie o swoje zdrowie to zdawanie sobie sprawy, że nie można brać do ust nieznanych roślin, dotykać i zbierać nieznanych grzybów, jeść nieumytych owoców.

Nasze cele ogóle na ten miesiąc:
Rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw,
Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie,
Rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia,
Poznanie jesiennych skarbów,
Kształtowanie szacunku wobec przyrody,
Budowanie wiedzy o wiejskim gospodarstwie (w szczególności o zwierzętach hodowlanych, opiece nad nimi oraz korzyściach płynących z hodowli poszczególnych gatunków)
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych związanych z przygotowywaniem posiłków oraz zachowaniem higieny,
Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.