W listopadzie będziemy omawiać tematy kompleksowe: I: Idzie jesień przez swiat- wartość empatia; II: Mój dom- Polska- wartość patriotyzm; III: W klockolandii; IV: Moje hobby- rozwój.

Nasze cele:
Uwrażliwienie na piękno przyrody otaczające człowieka.
Poznawanie oznak jesieni.
Rozumienie pojęć mały/ duży.
Orientacja w kierunkach strona lewa, strona prawa.
Kształtowanie postaw patriotycznych.
Rozpoznawanie symboli narodowych.
Dzielenie na zbiory ze względu na jedną cechę wspólną.
Rozwijanie koncentracji uwagi.
Doskonalenie precyzji ruchów oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.
Utrwalanie nazw wybranych kształtów geometrycznych.
Rozwijanie kreatywności i wyobraźni przestrzennej.