Dziś poznaliśmy nową wartość, ,szacunek,,

-uczyliśmy się wyrażania szacunku do drugiego człowieka, szanowania jego odmienności.

Wyjaśniliśmy sobie co to znaczy szanować ludzi, kiedy i w jaki sposób okazuje się szacunek i czy każdy zasługuje na szacunek.

Wysluchaliśmy opowiadania M.Szeląg ,, O księżniczce, która nie szanowała starszych ludzi,,

Uzasadnialiśmy, dlaczego należy okazywać szacunek ludziom starszym i dokonywaliśmy oceny przedstawionej sytuacji postępowania bohaterki.

Podjęliśmy się również próby sformułowania motta opowiadania.

Przytoczę jedno z nich:

,,Pamiętaj, żeby zawsze pomagać starszym i słabszym.,,

Jako, że Dzień Babci i Dziadka zbliża się do nas wielkimi krokami- rozmawialiśmy również dzisiaj o osobach starszych ze swojego najbliższego otoczenia: babciach, dziadkach, starszych sąsiadach.

Wykonywaliśmy obrazy przedstawiające podobizny swoich najukochańszych dziadków i oczywiście laurki.

Jeszcze tylko ozdobne ramki i gotowe.