18 czerwca zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy na spotkanie z przewodnikiem Panem Markiem Kaczmarkiem , który oprowadził nas po niektórych ciekawych miejscach w Kórniku oraz przedstawił ich krótki rys historyczny.

Spacer rozpoczęliśmy od makiety Kórnika, na której odszukaliśmy najciekawsze miejsca na rynku.

Następnie dowiedzieliśmy się dlaczego na budynku liceum jest krzyż, gdzie znajdują się stara i nowa poczta, byliśmy przy pomniku powstańców oraz wiemy, gdzie mieści się stare i nowe przedszkole.

Była to bardzo udana wyprawa.