Tęczowe Misie dziś wykonywały eksperymenty i zabawy badawcze z wodą i powietrzem.

1.,, Co pływa, a co tonie?,,

Sprawdzaliśmy, które przedmioty toną, a które utrzymują się na powierzchni.

2.,, Co rozpuszcza się w wodzie?,,

Badaliśmy, która z wsypanych do wody substancji ( mąka, sól, cukier, piasek, farba) rozpuści się, a która nie i wyciągaliśmy wnioski.

3.?, Wpływ powietrza na ogień podgrzewacza.

Sprawdzaliśmy, pod którym słoikiem( małym, średnim, czy największym) płomień świecy zgaśnie najszybciej.