Na podstawie teksu „Magiczne miejsce” spróbujcie przenieść się do miejsca zwanego teatrem, a następnie odpowiedzcie na zadane pytania.

Teatr to jest widownia i scena.                    

Niby nic magicznego w tym nie ma,

Aż do chwili, gdy nagle na scenie

Dziwne zacznie się dziać przedstawienie. (…)

Każda bajka się staje prawdziwa,

Gaśnie światło i scena ożywa.

Wszystko się może zdarzyć na scenie.

Działa czar, póki trwa przedstawienie. (…)

Teatr gra. Każdy ma, czego szuka.

Gdy dorosnę, to może tu wrócę,

Żeby zagrać na scenie tej sztuce. (…)

– co to jest teatr?

– po co chodzimy do teatru?

– kto pracuje w teatrze?

Na koniec wykonajcie zadanie z kart pracy, które otrzymaliście w koszulkach na stronie 52, a dowiecie się co tam się ukryło.