Dzieci włączyły się w akcję “Sprzątania świata”, która jest aktywną formą edukacji ekologicznej. Uczestnicy otrzymali worki na śmieci, ochronne rękawiczki i rozpoczęły sprzątanie od swojej okolicy.