W tym tygodniu w ramach zajęć realizowanych z doradztwa zawodowego Serdecznie Misie wybrały się w środę do Urzędu Miejskiego w Kórniku, a w czwartek udały się do Komisariatu Policji. Dzieci zapoznały się z zawodem urzędnika i policjanta.