Serdeczne Misie na zakończenie zajęć o bezpieczeństwie wybrały się do OSP w Kórniku, poznały też kolejny zawód – zawód strażaka. Po wizycie wykonały plakat, który można oglądać w naszej galerii, szukały też wyjść ewakuacyjnych na terenie naszego przedszkola.