Serdeczne Misie w ostatnim czasie omawiały tematy związane z sadem i ogrodem. Dowiedziały się Jakie owoce rosną w sadzie?oraz Jakie owoce i warzywa można spotkać w ogrodzie? Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i były dla dzieci bardzo atrakcyjne. Na zakończenie tematów o sadzie i ogrodzie dzieci wysłuchały wiersza Juliana Tuwima pt. Rzepka oraz wykonały inscenizacje do tego wiersza.