Drugi już tydzień poświęciliśmy na bliższe poznanie naszych rodzin, stopni pokrewieństwa między poszczególnymi jej członkami.

Nazywaliśmy zawody, jakie wykonują nasi rodzice, opisywaliśmy ich wygląd oraz ulubione z nimi zabawy.

Dowiedzieliśmy się również co to znaczy drzewo genealogiczne i próbowaliśmy stworzyć swoje własne.

Powstało wiele ciekawych prac od portretów rodziców, mieszkańców domu dzieci po ich własne drzewa, które prezentujemy.