W tym tygodniu zajęcia poświęciliśmy tematyce Wielkanocy.

Dzieci na przykładzie obrazków tematycznych oraz własnych doświadczeń opowiadały o zawartości koszyka wielkanocnego i dowiedziały się również o symbolice poszczególnych produktów do niego wkładanych.