Serdeczne Misie poznały również kolejną literę alfabetu Ł,ł na podstawie obrazków tematycznych, wiersza I.Salach ,,Ł” .

Wyszukiwały w otoczeniu wyrazów na daną literę. Wysłuchiwały pierwszej i ostatniej głoski, dzieliły na sylaby oraz próbowały głoskować.

Na zakończenie dnia utrwaliły sobie tą wiedzę poprzez wykonanie kart pracy z literą ł.