W tym tygodniu Serdeczne Misie poznały nowe litery metodą Ireny Majchrzak.

Wyszukiwały je wśród wizytówek że swoimi imionami.

Szukały przedmiotów w otoczeniu rozpoczynających się na wskazane litery.

Układały wyrazy z głosek według wzoru.

Wysłuchiwały liter na początku I na końcu wyrazu, dzieliły wyrazy na sylaby.

Ozdabiały litery wybranym materiałem plastycznym.