Drodzy Rodzice- pora rozpocząć przygodę z literkami.

Będziemy je poznawać metodą odimienną Ireny

Majchrzak.

Dziś swój dzień miała literka A, a.

Dzieci wskazywały podobieństwa i różnice między literami pisanymi i drukowanymi.

Wyszukiwały w swoich imionach literek A, a.

Szukały również wśród obrazków tematycznych- tych, które zaczynają się literką a.

Wysłuchiwały pierwszej I ostatniej głoski w wyrazach.

Układały imię z dostępnych liter alfabetu, według wzoru na kopercie.

Wyszukiwały literek A, a w podanym tekście oraz ozdabiały litery A, a wybranym przez siebie materiałem plastycznym.

Wybieraliśmy również wśród dzieci króla i królową litery A.

Zostali nimi Anielka, Alicja, Alan oraz Adam.

Serdeczne Misie super poradziły sobie z nowymi zadaniami.