Nasze przedszkolaki w tym tygodniu poznały literki E, e na przykładzie wyrazu ekran.

Po wysłuchaniu wiersza Bożeny Piergi,,W zgodzie z netykietą „- porozmawialiśmy sobie o bezpieczeństwie w sieci.

Bawiliśmy się w zabawę ruchową ,,Ekran dotykowy „.

Wyszukiwaliśmy nowo poznanych liter w swoich imionach, porównywaliśmy litery E, e pisane i drukowane.

Wymienialiśmy nazwy rzeczy, imion, państw itp. na literę E, e.

Dzieliliśmy je na sylaby, wysłuchiwaliśmy pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach.

Głoskowaliśmy proste wyrazy, układaliśmy nazwy rzeczy, imion, państw , zwierząt, zawodów na litery E, e z wcześniej przygotowanych głosek w kopertach.

Zdobytą wiedzę usystematyzowaliśmy poprzez kartę pracy ,,Literowy labirynt „, wypełnianie liter E, e kredką, plasteliną, rysowanie obrazka na literę e.

Króla i królowej litery E niestety nie posiadamy🙂