Nasze przedszkole duży nacisk kładzie na kształtowanie postaw proekologicznych.

W tym roku zdobyliśmy certyfikat,,Master Eco”.

Wpajanie wiedzy na temat ekologii odbywa się u nas poprzez zajęcia projektowe , praktyczne polegające na oglądaniu filmów, książek dotyczących tematu, a także zajęciach plastycznych, wycieczkach.

W tym tygodniu nasza grupa odwiedziła

wystawę gier i układanek o tematyce ekologicznej, która mieści się w auli naszego przedszkola.

Po wystawie każda z grup otrzyma te gry do rozegrania wewnątrz grup prawdziwego turnieju🙂