Serdeczne Misie wybrały się do Zamku z przewodnikiem p. Markiem Kaczmarkiem, który w ciekawy sposób przybliżył nam historię Zamku, opowiedział też Legendę o Białej Damie. Następnie dzieci udały się do Instytutu Dendrologii, do którego zaprosiła nas babcia Remika. Serdecznie Misie utrwaliły nazwy gatunków drzew i krzewów, owoców i nasion . Dowiedzieliśmy się również jakie warunki mają wpływ na kiełkowanie nasionka oraz o różnych sposobach ich przechowywania.