Jak wiadomo- najlepiej przyswajamy wiedzę poprzez zajęcia praktyczne.

Korzystając z tak pięknej pogody poszliśmy do naszego Arboretum.

Ile tu było skarbów…

Rozpoznawaliśmy znane gatunki drzew liściastych i iglastych, szukaliśmy ich owoców.

Każdy z nas coś przyniósł do przedszkola.

Mamy nawet okazy kasztanów jadalnych.

Byliśmy bardzo grzeczni I mogliśmy zaobserwować wiewiórkę.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że jesień jest najlepszym malarzem🙂