Serdeczne Misie pogłębiły swoją wiedzę o środowisku leśnym. Najpierw odbyły się zajęcia wprowadzające w tematykę o lesie z wykorzystaniem tablicy multimedialnej – interaktywny las – dzieci poznały warstwy lasu i rośliny występujące w lesie oraz zwierzęta leśne czyli mieszkańców lasu. Utrwaliły też swoją wiedzę przy pomocy gier edukacyjnych oraz wykonały prace plastyczną pt. „Jesienny las.” Następnie udały się na wycieczkę do Nadleśnictwa w Łęknie na spotkanie z p. Leśniczym.