Zgodnie z tematyką zajęć i matematyka była kosmiczna.

Dzieci przyklejały gwiazdy i planety zgodnie ze wskazówkami nauczyciela np: przyklejały nad drugą planetą 3 gwiazdki, pod trzecią 2 gwiazdki. W prawym górnym rogu przyklejały planetę, a w lewym dolnym rogu 2 gwiazdki.

Przeliczały gwiazdki i planety w dostępnym dla siebie zakresie.