Drodzy Rodzice- w tym tygodniu rozmawialiśmy sobie o bezpieczeństwie, głównie na drodze.

Wspominaliśmy również o innych zagrożeniach, jakie mogą na nas czekać że strony nieznajomych oraz tych, płynących z internetu.

Dzieci przypominały sobie zasady ruchu drogowego, które stosowały w praktyce.

Dzieliły znaki na nakazu, zakazu, informacyjne i ostrzegawcze.

Zapoznały się również z pracą policjanta i narzędziami jego pracy.