Miniony tydzień poświęcony był książkom , bibliotekarzom i bibliotekom.

Serdeczne Misie wiedzą, że należy szanować książki i stworzyły regulamin korzystania z czytelni .

Dzieci dowiedziały się również ci musi zawierać prawdziwa książka i same stały się autorami własnych książeczek.

Brawa za kreatywność.