Sensoryczny tor przeszkód- stymulacja zmysłu przedsionkowy- proprioceptywnego, słuchowego, dotykowego oraz planowania motorycznego.