Szanowni Państwo,

od dzisiaj mogą Państwo wypełniać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022, logując się na portalu dla rodziców pod adresem http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl

Wniosek należy wypełnić, wydrukować i dostarczyć w zamkniętej kopercie do przedszkola PIERWSZEGO WYBORU. Wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia dotyczące każdego zaznaczonego kryterium (ustawowego i gminnego).

Nie ma potrzeby składania wniosku w wersji papierowej w placówce wyłącznie w przypadku podpisania go podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

W sytuacji braku możliwości dostępu do internetu, istnieje możliwość skorzystania z komputera w przedszkolu, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (nr tel. 618170248).

W przypadku pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji telefonicznej i mailowej,

z pozdrowieniami,

Beata Krakowska