Szanowni Państwo, w dniu 22 września b.r odbyło się zebranie dyrektora z Radą Rodziców. Oto najważniejsze ustalenia ze spotkania:

Skład wybranej Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

P. Anna Wiśniewska- przewodnicząca

P. Magdalena Gacek- zastępca przewodniczącej

P. Karina Urbaniak- skarbnik

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki, która wynosi:

50 zł. w I semestrze- środki będą przeznaczone na: upominki bożonarodzeniowe dla każdego dziecka, upominki mikołajkowe oraz przedstawienia teatralne (raz w miesiącu). I rata płatna do 20 października 2022 r.

50 zł. w II semestrze- środki będą przeznaczone na: upominki wielkanocne, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego oraz przedstawienia teatralne. II rata płatna do końca lutego 2023 r.

Ponadto, każdy rodzic uiszcza opłatę za udział dziecka w koncercie muzycznym w kwocie 5 zł. płatne do 5 dnia każdego miesiąca (zaczynając od października, kończąc na maju).

Wszystkie składki ustalone przez Radę Rodziców należy wpłacać u skarbników w swoich grupach.

Proszę pamiętać, że środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców służą naszym dzieciom, Rada Rodziców, przez swoją działalność wspiera bardzo dobre funkcjonowanie przedszkola.

Za poświęcanie swojego czasu i zaangażowanie serdecznie wszystkim członkom Rady Rodziców dziękuję.

Pozdrawiam serdecznie,

Beata Krakowska