W poniedziałek dzieci miały okazję oglądać oraz brać czynny udział w przedstawieniu teatralnym pt. ,, Zagraj ze mną ” z repertuaru teatru Vaśka.