„Wesołe Misie” realizują projekt edukacyjny „Woda”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, że woda nie ma stałego kształtu i przyjmuje kształt naczynia w którym się znajduje oraz że czysta woda jest przezroczysta i nie ma smaku. Poza tym dowiedziały się jak ważna jest  w życiu człowieka, zwierząt i roślin. Przedszkolaki wykonywały prace plastyczne, uczyły się piosenki i wierszyka. Podczas projektu  wykonywały  także różne zadania, wykorzystując tablicę multimedialną.