W ubiegłym tygodniu pracowaliśmy metodą projektu, a naszym tematem zajęć było DRZEWO. Wzbudził on wśród naszych przedszkolaków ogromne zainteresowanie. Dzieci poznały min. jakie rozróżniamy drzewa, poznały kształt ich liści oraz owoców. Wykonały prace plastyczne związane z tematyką zajęć. Nie zabrakło również zabaw ruchowych z wykorzystaniem darów jesieni.