W tym tygodniu nadal realizowaliśmy projekt edukacyjny DRZEWO. „Wesołe Misie” kreatywnie spędzały czas i bawiły się materiałami przyniesionymi z parku i lasu. Dzieci zapoznały się z wyglądem drzewa w poszczególnych porach roku przy użyciu materiałów edukacyjnych na tablicy multimedialnej.
Materiał przyrodniczy wykorzystywały również w zabawach matematycznych, prowadziły wnikliwe obserwacje przy użyciu lupy, tworzyły prace plastyczne.