W tym tygodniu Pracowite Misie poznawały różnego rodzaju wynalazki, stworzone przez człowieka na przestrzeni dziejów. Wymieniały najważniejsze z nich, takie jak: żarówka, koło, telefon, komputer itp.

Poznały również historię światła – od łuczywa do żarówki w oparciu o obrazki tematyczne I filmy edukacyjne.