Po wakacyjnej przerwie przyszła pora na naukę, w tym utrwalanie obrazu graficznego liter.

Poznaliśmy podział na samogłoski i spólgłoski.

Wymieniliśmy sobie wszystkie samogłoski.

Nauczyliśmy się, że w wyrazach samogłoski oznacza się czerwonymi prostokątami, a spółgłoski niebieskimi.

Bawiliśmy się w zabawę pt: ,, Łap głoski”.

Układaliśmy wyrazy zaczynające się na a i e z dostępnych głosek.

Układaliśmy te wyrazy zastępując głoski czerwonymi i niebieskimi prostokątami.

Rozwiązywaliśmy zadania wstawiając brakujące samogłoski w wyrazy.

Zabawę z samogłoskami zakończyliśmy wesołym samogłosowym, muzycznym wężem.