W tym tygodniu Pracowite Misie rozmawiały o sztuce , tj: malarstwie, rzeźbie itp. Zapoznały się z funkcją ,,muzeum” – wyjaśniły pojęcia ,,wystawa” , ,,eksponat”. Wymieniły różne rodzaje muzeum i wskazały co się w nich gromadzi ( np. Muzeum zabawek, Muzeum minerałów, Muzeum Wojska Polskiego …)

Utworzyły również kodeks prawidłowego zachowania się w tych miejscach.

Poznały także nową literę f jak farby i same namalowały prawdziwe dzieła sztuki.