Pracowite Misie jak co miesiąc, udały się dziś do biblioteki publicznej na tak zwaną lekcję biblioteczną .

Tym razem poświęcona ona była poezji Jana Brzechwy. A więc wspólnie recytowaliśmy Samochwałę, Kaczkę dziwaczkę, Ptasie Radio, a nawet razem śpiewaliśmy i graliśmy ,,Na wyspach Bergamutach…”

Wyszukiwaliśmy głównych bohaterów tego wiersza w kolorowanjach oraz rozwiązywaliśmy krzyżówkę polegają na zaznaczaniu prawdy i fałszu w poznanych wierszach.

To była jak zwykle bardzo pouczająca lekcja. Dziękujemy Bibliotece Publicznej za jej organizację.