Celem dzisiejszych zajęć, miało być dostrzeżenie rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku oraz układanie kalendarzy ( kodowanie i odczytywanie uwzględnionych tam regularności ( dekodowanie)

Uświadomienie dzieciom, że słowo ,,tydzień” ma dwa znaczenia: nazwy kolejnych dni poczynając od poniedziałku lub okres siedmiu dni liczony od dowolnego dnia.

Po zajęciach że zgromadzonych na tackach, kolorowych figur geometrycznych dzieci mogły ułożyć swoje kolorowe obrazki.