Dziś omówiona została tablica i zadania z planu daltońskiego. Każdy wybrał sobie w jakim dniu tygodnia chce je zrealizować i zaznaczył odpowiednim kolorem na tablicy. Zadania do zrealizowania na ten tydzień obejmowały: liczenie, układanie klocków , puzzli, pracę plastyczną.

Po południu nastąpiło wywiązywanie się z przyjętych na poniedziałek zadań.

Prace plastyczne natomiast dzieci wykonywały według umieszczonej na tablicy instrukcji….