W tym tygodniu Pracowite Misie posługiwały się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym do 20. Ustalały kolejność liczb w zakresie 20, przeliczały wskazaną przez liczbę ilość elementów, rozszyfrowywały numery telefoniczne, odkrywając co drugą, co trzecię itp liczbę.

Próbowały również swych sił w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 20.

Wskazywały liczbę np: większą od 9, a mniejszą od 15 itp.