Wczoraj nasze przedszkolaki zapoznały się z osią symetrii na podstawie własnego ciała . Wyszukiwały w innych przedmiotach, obrazkach osi symetrii oraz układały własne symetryczne dzieła.

Oto efekty ich pracy.