Dziś Pracowite Misie poznawały litery b, B elementami Metody Dobrego Startu na przykładzie wyrazu babcia.

Przedszkolaki opowiadały o swoich najukochańszych babciach. Uczyły się pisać litery b, B w powietrzu, na kaszce mannie, w liniaturze. Układały również poznane litery z kryształków, sznurków, drucików kreatywnych.

Wyszukiwały wyrazów na poznane litery w najbliższym otoczeniu. Wysłuchiwały pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie. Głoskowały, dzieliły na sylaby.

Samodzielnie pisały litery w ćwiczeniach.

Bawiły się w różne zabawy muzyczno- ruchowe.